Pevsko društvo

Lipa

Zgodovina

Zgodovina Pevskega društva Lipa

Pevsko društvo Lipa Litija je drugo najstarejše pevsko društvo v Sloveniji, ustanovljeno davnega leta 1885. Društveno življenje je imelo v preteklosti bistveno večji pomen kot danes, saj so bila društva in njihovo članstvo gonilna sila vsega kulturnega in družbenega napredka v večini slovenskih krajev. Pevsko društvo Lipa Litija je skozi zgodovino zvesto ohranjalo slovensko narodno in umetno pesem ter skupaj z drugimi društvi redno stalo na branikih slovenske narodne zavesti in jezika, pa naj je bilo to v časih slovenske pomladi 2. polovice 19. stoletja, v časih vladavine habsburške vladarske hiše, v časih povzdigovanja slovanstva in Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ali pa v času izgradnje nove Jugoslavije v burnem povojnem obdobju in vse do današnjih dni samostojne slovenske države.

Skladatelj in dolgoletni pevovodja Peter Jereb je s svojim življenjem in delom zapustil neizbrisen pečat v stoletnem obdobju ter usmeril in utrdil pot nadaljnjim rodovom. Peter Jereb je pevski zbor Lipa povzdignil na visoko strokovno raven in s svojim skladateljskim opusom obogatil zakladnico slovenske umetne pesmi, hkrati pa v Litiji razvil bogato glasbeno dejavnost, s katero se Litija lahko pohvali še danes.

  • Zgodovina Pevskega društva Lipa
  • Peter Jereb

 

Lipa danes

Pevsko društvo Lipa v današnjem času

Trenutno v društvu delujeta dve skupini, moška in ženska vokalna skupina, ki priložnostno oblikujeta tudi mešani pevski zbor. Umetniški vodji sta Ana Tori in Žiga Tori. Obe skupini se redno udeležujeta preglednih revij in sta med glavnimi nosilci kulturne dejavnosti v občini Litija.

Pevsko društvo Lipa danes
 

Galerija

Multimedijska galerija pevskega društva Lipa.

 

Kontakt

Nastopamo na različnih vrstah prireditev. Za sodelovanje nas kontaktirajte.

Kontaktni podatki

Kontaktirate nas lahko na različne načine, najlažje pa preko obrazca na levi.

  • (+386) 01 898 34 68
  • www.lipa-litija.si
  • Litija, Slovenija